Palvelut

Kurssit


Lähikurssit


Vuodesta 1999 lähtien olen pitänyt kursseja luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä sekä näkymättömän maailman ihmeistä. Avunvälittäjien kouluttaminen ja kurssien pitäminen tapahtui aluksi yhdessä Esko Jalkasen kanssa, mutta 2000-luvun alusta lähtien kaikkien kurssien pitämisvastuu siirtyi kokonaan minulle. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

Ajankohtaiset lähikurssit löydät täältä


Etäkurssit


Vuodesta 2015 lähtien on ollut tarjolla myös etäkursseja eri aiheista. Kausiluonteiset etäkurssit ovat olleet mm. perus- ja jatko- sekä erikoiskursseja, joissa on käsitelty mm. luonnon salaisia voimia, karma-asioita, astraalimaailman ihmeitä ja Korkeita auttajiamme, joita myös Enkeleiksi kutsutaan. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

Ajankohtaiset etäkurssit löydät täältä


Tiina Special-tutkimukset


Valittavanasi on juuri sinulle räätälöidyt Tiina Special-, Tiina Special Super- ja Tiina Special Suku-erikoistutkimukseni, joiden tavoitteena on vapautua nykyelämän tai menneiden elämien henkisistä rasitteista ja puristuksista, jotka voivat myös liittyä rakennuksiin tai eri elämänaloihin. Näin henkisten toimieni kautta saadaan lisää harmoniaa ja kaikkea hyvää niihin kohteisiin, joilla energiat eivät virtaa, jolloin kokonaisvaltainen hyvinvointi on mahdollista.

Yliaistilliset erikoistutkimukseni löydät täältä


Kysy Tiinalta


Luonnon salaisiin voimiin ja niiden käyttöön kouluttautuminen ja yhteyden saaminen Ikuiseen Viisauslähteeseen, Luonnonmuistiin eli Akashisiin aikakirjoihin, on siivittänyt tietäni henkisenä avunvälittäjänä ja Esko Jalkasen elämäntyön eteenpäinviejänä. Henkisessä avunvälitystyössäni minulta on reilun parin vuosikymmenen ajan pyydetty paljon apua tai kysytty neuvoja mitä
erilaisimpiin asioihin.

Mikäli haluat henkilökohtaisia suosituksia tai neuvoja, käänny Kysy Tiinalta- palveluni puoleen, jonka löydät täältä


Tiina Live


Näkymättömän maailman asiat ovat niin mielenkiintoisia, että niistä riittää paljon kerrottavaa ja opittavaa. Erityisesti yliaistillisten käytäntöjen toteutus on helpompi oppia kasvokkain, jolloin varmistuu parhaiten oikeat toimintatavat. Jos haluat nähdä minut ruudun toiselta puolelta kuukausittain, sinulle itsellesi sopivaan aikaan, niin osallistu ja opi lisää.

Lisätiedot löydät täältä


Kirjat


Uusien yliaistillisten asioiden tutkiminen ja varpu- ja heiluritaidon opettaminen ovat johtaneet minut vuosien saatoissa useiden kirjojen kirjoittamiseen näkymättömän maailman saloista, joista löytyy tietoja seuraavissa kirjoissani: Uusi ajatus löytyy metsästä – Pikaopas luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä, Totuus kummituksista ja hengistä, Varputaito - Silmälasit näkymättömään maailmaan ja Lupa auttaa - Tosikertomuksia elävästä elämästä. Edellä mainittujen kirjojen lisäksi olen koonnut aikanaan Esko Jalkasen valtavan elämäntyön 3-osaiseksi kirjasarjaksi Uusi ajatus löytyy luonnosta - Käsikirjat luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä, johon kuuluu myös neljäntenä osana Kuntouttajan käsikirja käytännön ohjeineen. Kirjasarjan uusimpaan viidenteen osaan, Kuntouttajan kultaisessa käsikirjassa annan vihjeitä ja ohjeita avunvälittäjille sekä esittelen uusimmat ja vaativimmat käytännön ohjeet varpu- ja heiluriohjeineen.

Kirjoja löytyy myös e- kirjoina ja pääset niihin tutustumaan tarkemmin ja tilaamaan niitä täältä


Muut tuotteet


Varvut ja heilurit sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävät kirkkaat ja koboltinsiniset tetraedrit ja bioenergiakenttää suojaavat kvartsiraepussit pääset tilaamaan täältä

Luonnon uutteet

Luonnon uutteet löydät Goodset Oy:ltä täältä.